HR Index

Regulamin

Kto przeprowadza Badanie HR Index?
Organizatorem jest Wydawnictwo Wolters Kluwer SA i AIDA Consulting. 

Kto może wziąć udział w Badaniu HR Index?
Uczestnikami są wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje w Polsce, reprezentowane przez pracowników odpowiedzialnych za procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnictwo w Badaniu jest bezpłatne.

Kiedy jest organizowane Badanie HR Index ?
II edycja badania trwa od maja 2015 aż do ogłoszenia wyników.

Jak wziąć udział w Badaniu HR Index?
Osoba odpowiadająca za procesy zarządzania zasobami ludzkimi firmy rejestruje się w formularzu badania i zaznacza odpowiedzi w 11 obszarach badawczych. W wersji skróconej  zaznacza się odpowiedzi w wybranych obszarach. Każdy z tych obszarów służy ocenie efektywności wybranej części polityki zarządzania zasobami ludzkimi i zawiera pytania związane z danym obszarem. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi wypełniony całkowicie Formularz jest wysyłany do bazy danych.

Co jest rezultatem Badania HR Index?
Każdy uczestnik badania otrzymuje bezpłatnie Raport indywidualny oraz Zbiorczy Raport benchmarkowy. Raport indywidualny zawierający analizę porównawczą wyników badania danej organizacji w kontekście pełnych danych z rynku, tak aby umożliwić ocenę stanu swoich praktyk HR w odniesieniu do innych pracodawców. Raport tworzony jest dla każdego uczestnika po zakończeniu przez uczestnika badania. Przez zakończenie badania przez uczestnika rozumie się wypełnienie danych uczestnika, wypełnienie poszczególnych obszarów ankiety oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Organizatorów badania. Raport zawiera podstawowy komentarz badawczy, merytoryczny i rekomendacje rozwojowe.

Raport indywidualny zostaje przedstawiony uczestnikowi podczas bezpośredniego spotkania z przedstawicielem Organizatora badania.

Raport benchmarkowy zawierający zbiorcze informacje na temat poziomu praktyk rynkowych stosowanych przez uczestników badania dostępny bezpłatnie po zakończeniu cyklu badania w danym roku. Raport benchmarkowy zostaje przedstawiony uczestnikowi podczas uroczystej Gali kończącej cykl badania w danym roku.

Indywidualny Raport benchmarkowy może otrzymać firma, która wypełniła wszystkie obszary w badaniu HR Index.