HR Index

O badaniu

HR Index to ogólnopolska, otwarta inicjatywa badawczo-rozwojowa. Badanie ma na celu kompleksową ocenę poziomu działów HR w Polsce, a także określenie najbardziej efektywnych praktyk HR i wskazanie trendów rynkowych. Badanie i diagnoza strategii HR realizowane są darmowo, bez względu na profil działania i wielkość firmy. Diagnoza oparta jest na prostych, biznesowych filarach, dzięki którym każdy menedżer kierujący komórką HR może poznać swój wynik na tle branży, regionu, a w końcu całego kraju.

Badanie adresowane jest do wszystkich pracowników działów HR, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Udział w badaniu jest bezpłatny, a wszystkie informacje i odpowiedzi udzielone w badaniu są poufne. Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki zostaną poddani walidacji oraz zakwalifikowani do Ogólnopolskiego Rankingu Działów HR, który zostanie opublikowany w magazynie Personel Plus. Dziesięcioro Uczestników, którzy zajmą najwyższe miejsca w Rankingu, otrzyma wysokiej klasy usługę consultingową pozwalającą usprawnić pracę w jednym z obszarów, którego dotyczy badanie HR Index.

HR Index jako indywidualne narzędzie controllingu HR

Badanie pozwala na zintegrowaną ocenę efektywności i jakości głównych procesów HR-owych aż w 11 kluczowych obszarach.
o_badaniu.jpg


Zobacz etapy badania