HR Index

Korzyści z badania

Ocena efektywności i jakości rozwiązań HR w organizacji
 • Materiał pozwalający podjąć dyskusję o efektywności i jakości obszaru HR oraz wykorzystania kapitału ludzkiego w organizacji na rzecz osiągania lub podtrzymania przewagi rynkowej.
 • Twarde dane do przedstawienia biznesowi, uzasadniające konieczność zmian w HR lub potwierdzające jego wysokie zaawansowanie.

Benchmark rynkowy rozwiązań HR
 • Możliwość porównania swoich rozwiązań HR z innymi firmami na rynku, w szczególności z konkurencją w swoim sektorze lub branży lub na rynku pracy.
 • Rekomendowanie biznesowi rozwiązań sprawdzonych i innowacyjnych.

Porównanie trendów w czasie
 • Możliwość porównania swoich wyników w kolejnych latach, aby precyzyjnie wyznaczać cele doskonaleniai rozwoju obszaru HR oraz monitorować realne postępy.
 • Wykazanie realnych efektów z projektów i inicjatyw HR.

Porównanie wewnętrzne
 • W przypadku organizacji o strukturze wielooddziałowej lub grupy kapitałowej – możliwość wewnętrznego porównania praktyk HR pomiędzy poszczególnymi business unitami.
 • Znalezienie platformy porozumienia i współpracy z innymi zespołami HR oraz wykorzystanie najlepszych praktyk.


Profesjonalizacja obszaru HR

 • Możliwość znacznie skuteczniejszego działania HR oraz ciągłego doskonalenia tego obszaru.
 • Podnoszenie własnych kompetencji na bazie informacji o zaawansowaniu rynku oraz umocnienie własnej pozycji w firmie i na rynku pracy.

 
Priorytetyzacja działań

 • Precyzyjna informacja o priorytetach.
 • Wskazanie kolejności działań zapewniających skuteczność polityki HR w organizacji.
Opinie ekspertów