HR Index

Kontakt

 

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Sabina W. Siwy
ssiwy@wolterskluwer.pl

Irmina Gocan
irmina.gocan@wp.pl

Wsparcie techniczne:


Mariusz Zadroga
mzadroga@wolterskluwer.pl