HR Index

Eksperci o badaniu

Sabina Siwy
HR Index to otwarta i dobrowolna inicjatywa badawczo-projektowa, która dotyka szerokiego spektrum zagadnień od procedur prawa pracy i regulaminów, aż po zarządzanie kompetencjami i mapowanie stanowisk. Badanie umożliwia przeprowadzenie audytu funkcji HR i ustalenie priorytetowych działań dla tego działu. Przygotowane przez nas narzędzie ma pomóc działom HR w budowaniu ich wiarygodności w oczach zarządu i całej organizacji. Chcemy aby udanymi projektami działy HR „wygrywały” sobie wsparcie dla kolejnych działań i inicjatyw. HR Index to pierwszy krok do rozwoju każdego działu personalnego.
Irmina Gocan
Często spotkam się z sytuacją, gdy zespół HR chce dokonać oceny obszaru zarządzania ludźmi, by zdecydować, jakie zaplanować kolejne działania. Podjęliśmy wyzwanie zbudowania kompleksowego narzędzia oceny jakości rozwiązań HR, które uzupełnia controlling personalny oparty o wskaźniki. Teraz oddajemy HR Index w ręce specjalistów i menedżerów HR wraz z dedykowanymi raportami, dostępny będzie też benchmark rynkowy.

Wierzę, że HR Index wzmocni w Waszej firmie dyskusję o znaczeniu HR dla konkurencyjności firm, a także budowania zaangażowania. Mam też nadzieję, że będzie dla Was źródłem inspiracji do profesjonalizacji rozwiązań HR, efektywniejszej współpracy z menedżerami, tworzenia satysfakcjonujących dla pracowników perspektyw, a także przyczyni się do Waszego osobistego rozwoju.
Małgorzata Sidor-Rządkowska
Przedstawiciele wydawnictwa Wolters Kluwer opracowali HR Index – narzędzie, dzięki któremu możliwe jest samodzielne dokonanie diagnozy etapu, na którym znajduje się polityka personalna firmy. HR Index obejmuje całość zagadnień składających się na zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji, przejrzyście uporządkowanych w obszary takie, jak planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja pracowników, adaptacja zawodowa, kształtowanie ścieżek kariery zawodowej, szkolenia i rozwój, systemy motywacyjne i ocena efektywności pracy, procedury zwolnień i odejść pracowników.

Dzięki odpowiedzi na kilkadziesiąt starannie przemyślanych pytań, z których każdemu towarzyszy pięciopunktowa skala, możliwa staje się precyzyjna identyfikacja etapu, na którym znajduje się organizacja. To jednak nie wszystko – uzyskane odpowiedzi staną się podstawą do opracowania indywidualnego raportu pokazującego mocne strony polityki personalnej firmy oraz obszary, w których konieczne są działania korygujące. Możliwe będzie także porównanie się z innymi oraz wzięcie udziału w Ogólnopolskim Rankingu Działów HR.

Serdecznie zachęcam do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte  w HR Index. To naprawdę dobra inwestycja w przyszłość firmy.
Anna Kasperowicz
Wielu HR-owców niejednokrotnie ma bardzo dobre pomysły w zakresie rozwijania polityki personalnej we własnej Organizacji, mając przy tym dużo pozytywnej energii i chęci projektowania i wdrażania niezbędnych, ich zdaniem, zmian w tym zakresie.  Natomiast czasami brakuje argumentu, swoistego przyczynku do dyskusji o koniecznej zmianie lub potwierdzenia w jakim kierunku ta zmiana powinna podążać. W odpowiedzi na te wyzwania przygotowaliśmy przekrojowe narzędzie, dzięki któremu  można przyjrzeć się jak w praktyce mogą ewoluować poszczególne funkcje personalne oraz zdiagnozować poziom rozwoju danego obszaru we własnej Organizacji. Kolejnym krokiem może być wyznaczenie priorytetów na podstawie raportu indywidualnego Organizacji oraz raportu benchmarkowego. Następnie nie pozostaje nic innego jak zarażać entuzjazmem innych i działać, optymalnie wykorzystując przy tym potencjał zatrudnionych w Organizacji ludzi.